ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ- СОФИЯ - II-ра ПРЕМИЯ

КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ЗА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ - ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР НА СОФИЯ, р-н МЛАДОСТ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: р-н МЛАДОСТ, гр. СОФИЯ

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ, НАГРАДЕН С II-ра ПРЕМИЯ

ЕКИП: АРХ. МАРИНЕЛА СТЕФАНОВА,
АРХ. БОРИСЛАВА МАНОЛОВА,
АРХ. НОРА ЧАТАЛБАШЕВА,
АРХ. ИВЕТА ПОПОВА,
АРХ. ИВАН КУНЧЕВ

2008

ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ

ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ
ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ
ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ
ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ
ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ
ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ
ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ
ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ
ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ
ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ
ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР РАЙОН МЛАДОСТ