Студио Чаталбашев

Чаталбашев Студио - Архитектура и Дизайн

CHATALBASHEV STUDIO е създадено 2010г. от арх. Николай Чаталбашев и арх. Нора Чаталбашева, да изпълнява проекти в областта на архитектурното проектиране, интериорен и продуктов дизайн.

Дългогодишната работа във водещи проектантски бюра ни дава възможност да създадем свой стил и маниер на работа, който изразяваме в поставените задачи и проекти.

Стремежът ни е към всеки проект да се подходи по индивидуален и уникален начин в зависимост от условията и характера на мястото, нуждите и желанията на клиентите, професионалните ни виждания, качества и умения.

Партньорството ни с инженерни специалисти, технолози и изпълнители ни позволява да създадем един краен професионален и качествен продукт.

Студио Чаталбашев екип

Архитектурното студио изработва пълни инвестиционни проекти за:

еднофамилни и многофамилни жилищни сгради,
обществени и мултифункционални сгради,
промишлени и селскостопански сгради,
градоустройствени планове и схеми,
интериорeн и продуктов дизайн,
преустройства, реконструкции,
пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради

Студиото предлага консултантски услуги и прединвестиционно проектиране с цел анализиране на ефективността на инвестицията.

Студио Чаталбашев екип

арх. Николай Чаталбашев е роден 1979г.
Завършва УНСС- София през 2004г.
Завършва УАСГ- София през 2008г.
Работил е в проектантските бюра на арх. Атанас Панов, арх. Николай Пърпов, арх. Пламен Братков.


арх. Нора Чаталбашева е родена 1984г.
Завиршва УАСГ- София през 2009г.
Работила е в проектантското бюро на проф.арх. Стефан Попов, арх. Анета Славова и арх. Васил Кашукеев.