Community center Mladost

Конкурсен проект за градоустройствено решение - вторичен градски център на София, р-н Младост. Местоположение: р-н Младост, гр. София Фаза: Идеен проект, награден с II-ра премия