STAIR'S building

Сграда със смесено предназначение в историческа среда. Местоположение: Ларго/Западна порта на средновековен град "Сердика"/ гр. София Фаза: Идеен проект