CHATALBASHEV STUDIO

Архитектурното студио

CHATALBASHEV STUDIO е създадено 2010 г. от арх. Николай Чаталбашев и арх. Нора Чаталбашева, да изпълнява проекти в областта на архитектурното проектиране, интериорен и продуктов дизайн. Дългогодишната работа във водещи проектантски бюра ни дава възможност да създадем свой стил и маниер на работа, който изразяваме в поставените задачи и проекти. Стремежът ни е към всеки проект да се подходи по индивидуален и уникален начин в зависимост от условията и характера на мястото, нуждите и желанията на клиентите, професионалните ни виждания, качества и умения. Партньорството ни с инженерни специалисти, технолози и изпълнители ни позволява да създадем един краен професионален и качествен продукт.

Архитектурното студио изработва пълни инвестиционни проекти за: еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени и мултифункционални сгради, промишлени и селскостопански сгради, градоустройствени планове и схеми, интериорeн и продуктов дизайн, преустройства, реконструкции, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради Студиото предлага консултантски услуги и прединвестиционно проектиране с цел анализиране на ефективността на инвестицията.

За контакти с нас:

      ул. Др. Анастасия Желязкова №40а 9010 Левски, Варна, 9000, България

      Телефон: +359 889 337591/ +359 887 525019

      E-mail: info@chatalbashev-studio.com